Submit a request

Her kan du bede om indsigt i de kundedata, som  Salling Group har registreret om dig.
Når vi har samlet data, sender vi en PDF-fil via email. Du vil blive bedt om at validere din emailadresse på forhånd.
Vi behandler din anmodning hurtigst muligt, men vær opmærksom på, at det kan tage op til 28 dage. Er det ikke muligt for os at besvare din anmodning inden for tidsrammen, vil du inden for de 28 dage høre fra os om forventet tidspunkt for besvarelse. 
Her kan du bede om, at de kundedata vi har registreret om dig bliver slettet og glemt. Anmoder du om at blive glemt betyder det, at profiler, nyhedsbrevstilmeldinger og lign. uden videre slettes. Ønsker du delvis sletning, angiv da i beskrivelsen, hvad du ønsker slettet.

Du vil blive bedt om at validere din emailadresse på forhånd.

Vi behandler din anmodning hurtigst muligt, men vær opmærksom på, at det kan tage op til 28 dage. Er det ikke muligt for os at besvare din anmodning inden for tidsrammen, vil du inden for de 28 dage høre fra os om forventet tidspunkt for besvarelse.
Her kan du anmode om at få persondata, vi behandler om dig, berigtiget, i den udstrækning, du mener oplysningerne er forkerte eller forældede. Du vil blive bedt om at validere din emailadresse på forhånd.

Vi behandler din anmodning hurtigst muligt, men vær opmærksom på, at det kan tage op til 28 dage. Er det ikke muligt for os at besvare din anmodning inden for tidsrammen, vil du inden for de 28 dage høre fra os om forventet tidspunkt for besvarelse.
Her kan du gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsing af vores behandling af dine kundedata og personoplysninger.
Beskriv venligst din indsigelse detaljeret nede i beskrivelsen.
Vi behandler din anmodning hurtigst muligt, men vær opmærksom på, at det kan tage op til 28 dage. Er det ikke muligt for os at besvare din anmodning inden for tidsrammen, vil du inden for de 28 dage høre fra os om forventet tidspunkt for besvarelse.
Her kan du benytte retten til at få begrænset behandlingen af dine kundedata. Du vil blive bedt om at validere din emailadresse på forhånd. Vær opmærksom på, at det kan tage op til 28 dage at behandle din anmodning. Er det ikke muligt for os at levere inden for tidsrammen, vil du inden for de 28 dage høre fra os om forventet tidspunkt for levering.
Her kan du benytte din rettighed til at få overført dine data til en tredjepart (portabilitet).
Når vi har samlet data, sender vi en PDF-fil via email og til tredjepart. Du vil blive bedt om at validere din emailadresse på forhånd.
Vi behandler din anmodning hurtigst muligt, men vær opmærksom på, at det kan tage op til 28 dage. Er det ikke muligt for os at besvare din anmodning inden for tidsrammen, vil du inden for de 28 dage høre fra os om forventet tidspunkt for besvarelse.
Her kan du tilbagekalde et eller flere samtykker, du har givet til os. Beder du om at trække dit samtykke tilbage, betyder det, at vi ikke længere vil foretage den behandlingsaktivitet, som samtykket knytter sig til, medmindre det helt undtagelsesvist er nødvendigt at fortsætte behandlingen på andet retsgrundlag. Alt afhængigt af hvad samtykket vedrører, betyder en tilbagekaldelse desuden, at du går glip af services og ydelser fra os. Du kan fx ikke modtage vores nyhedsbreve mv., hvis du tilbagekalder dit samtykke til modtagelse heraf.

Du vil blive bedt om at validere din emailadresse på forhånd. Vi behandler din anmodning hurtigst muligt, men vær opmærksom på, at det kan tage op til 28 dage. Er det ikke muligt for os at besvare din anmodning inden for tidsrammen, vil du inden for de 28 dage høre fra os om forventet tidspunkt for besvarelse.
Her kan du anmelde, hvis du mener, at der er sket et brud på persondatasikkerheden (databrud), hvor dine eller andres personoplysninger er blevet udsat for enten hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet af Salling Group A/S.

Bemærk videomateriale slettes efter 21 dage

Angiv i tt:mm, f.eks. 15:31

Provide details of your request here. The more detailed information you can provide us, the faster we can process your request.

Please enter the details of your request. A member of our support staff will respond as soon as possible.

Add file or drop files here